søndag den 14. september 2014

Sækning af den kriminelle lavalder er ikke nødvendig

men en ændret ansvarsfordeling er det.

Der er stadig en trafik fra det sociale system direkte til fængslerne. Det ser ud til at kommunerne tålmodigt venter på at staten kan overtage, hvorefter at borgerne skal betale de næsten 2.000 kroner i døgnet det koster at have en person indsat i de lukkede fængsler i Danmark.

Hvis man virkelig vil kriminaliteten til livs, så skal kommunerne bære deres del af ansvaret for indsatte op til deres 25'ende år.

Kriminaliteten blandt de unge er faldet, som den gør i en krisetid hvor de unge ved at deres indsats er med til at bringe mad på bordet i familierne. Når de unge får ansvar og de får noget at lave, så bliver de ikke kriminelle. Længere er den ikke.

Hvorfor skal den kriminelle lavalder så i spil op til næste valg?

Fordi det er en naturlig reaktion af en højt profileret sag der var i medierne for kort tid siden!

En datter til en tidligere politikker blev overfaldet. Gerningskvinden var i forvejen i det sociale system, men var blevet forsøgskanin i en af de hjernedøde projekter der en gang imellem dukker op, når der skal forskes. Og her har den sociale sektor en ulempe, som andre brancher kan være foruden. Man kan ikke lave dyreforsøg! Man kan ikke finde frivillige unge, der vil stille deres krop til rådighed for hvem vil være kriminel og sætte sin fremtid over styr, hvis de har valget?

Og her bliver et menneskeforsøg som det København kommune havde gang i nemt af medierne beskrevet som om at det er standard for den sociale sektors håndtering af unge mennesker i alle kommuner.

Hvad Københavns kommune havde gang i hos MultifunC var mindst lige så skadelige som det Schuberts Minde udsætter børn for i Ringkøbing eller hvad Godhavn gjorde før 70'erne eller det nu lukkede Solhaven gjorde i Farsø kommune.

Det handler ikke om at belønne god adfærd som man giver sukker til rotter eller tæve den dårlige adfærd ud af børn. Systemer er matematiske ligninger som ikke afspejler det virkelige liv. De unge tilpasser sig og udnytter systemet samtidig med at de ikke mentalt ændrer sig. De ser stadig sig selv om værende aparte eller så speciel at de ikke kan leve et normalt liv. Man kan sige at mange måske slet ikke kender hvad vi ser som et normalt liv. Deres sociale baggrund har måske sendt dem i en retning som det kræver en hel usædvanlig styrke til at bryde i et land som netop ikke ryster hober af mønsterbrydere af sig.

Hvad skal man så gøre med kriminelle unge?

Man skal give dem vej ud til et meningsfyldt arbejde der rummer noget aktion og man behøver ikke at lave et forsøg, for vi har i Danmark ressourcerne og udlandet har lavet forsøgene.

På grund af klimaændringer vil vi opleve både oversvømmelser og ekstreme tørkeperioder.

Derfor har Danmark brug for en forstærkning af vores civilforsvarsberedskab på mindst 2.000 personer. Her kommer de kriminelle unge og unge i risikozonen ind i billedet. Man kan tilbyde dem et alternativ til en tur foran dommeren. I USA hedder det diversion. Når den unge har gennemført indholdet i det alternativ, så slettes sagen i systemet.

Med forbilledet i hvad man i USA kalder "the National Guard Youth ChalleNGe Program" kan vi etablere et sådan alternativ. Et intensivt kursus i katastrofeberedskab hvor de unge kommer igennem hele møllen inklusive ting som vi ikke har etableret endnu f.eks. et staticline kursus i faldskærmsudspring så vi kan få et korps af smokejumpers, der kan sættes ind ved skovbrande. Det forløb kunne tage et år hvor de unge bliver revet helt væk fra deres dagligdag hvor de kunne rekrutteres af kriminelle bander eller bo på opholdssteder til flere tusinde kroner i døgnet (Multifunc tager ca. 9.000 kroner i døgnet).

Udover selve undervisningen i katastrofeberedskab som godt må være temmelig aktionpræget da de unge i målgruppen ofte keder sig da de kan have lettere symptomer i retning af ADHD (Man kunne lade dem simulere et helikopterstyrt i havet - en sådan simulator er i drift i Danmark, de kan blive smidt af en speedbåd i høj fart 50 meter fra kysten, de kan blive sendt på 1 måneds vandretur i Sverige osv.), skal der også være noget undervisning. Da mange er røget ud af folkeskolen bør man se på voksenundervisning hvor vi har et VEU system. Det kunne suppleres med kurser på teknisk skole hvor de kunne lære at svejse og udføre tømmerarbejde.

Udover det så skal de bo på en kaserne, gå i uniform. De skal lære etikette og bordmanere.

Inden året er slut, så skal der laves en plan, så de sammen med en personlig mentor kan sætte en plan for hvordan de kan leve et normalt liv målrettet i mod en position på arbejdsmarkedet samtidig med at de så at sige er i reserven til denne indsatsstyrke, så de kan blive kontaktet hvis en miljøkatastrofe skulle true Danmark eller et naboland.

Ovennævnte alternativ har vist sig at virke i udlandet under en eneste forudsætning: DET SKAL VÆRE DEN ENKELTE UNGES VALG!

Det skal ske af frivillighedens vej for ligesom med alle andre af livets vej så kan forandring kun ske, hvis den enkelte af egen drift ønsker forandring. Det er med ungdomskriminalitet som med alkohol og stoffer. Personen skal være motiveret. Tvang virker ikke.

Så kan det godt være at den unge vælger dette alternativ fordi en lukket institution ikke lyder som et godt alternativ og det er et sted som den unge kan havne uanset om det er en domstol eller en socialforvaltning som beslutter det, men det er stadig den unge som vælger dette alternativ.

Den kriminelle lavalder er ikke vigtig. Det er løsningen som tilbydes der er det.

Stop nu med alle de menneskeforsøg. Se på udlandet. De har testet systemerne og de har betalt prisen i menneskeliv. Pluk i stedet det bedste og brug det.

Vi har f.eks. alt til dette katastrofekorps:
  • Vi har kaserne øde steder der står overfor lukning
  • Vi har faldskærmsklubber som tilbyder staticline kurser til en 1/3 af prisen på et døgnophold hos MultifunC
  • Vi har en nybygget fregat uden mandskab som sagtens kunne sættes på et månedslang togt med unge og søofficerer
  • Vi har en helikopter nedstyrningssimulator
  • Vi har et VEU system
  • Vi har Sveriges ødemark få timers kørsel væk
  • Vi har et fungerende beredskabssystem som er spændt hårdt for
  • Vi har de tekniske skoler
  • Vi har desværre klimakatastroferne

Kilde:
National Guard Youth ChalleNGe Program

Ingen kommentarer: