søndag den 21. september 2008

Hvor meget må forældre bestemme?

Drenge i voldtægtssag har hærget Kolding i årevis, Jydske Vestkysten

I artiklen står der:

Selv om de anses for at være ledende i en kriminel bande, er alle forsøg på at rette dem op fejlet. Forældrene har meddelt myndighederne, at de selv vil klare problemerne.

Men kan samfundet tillade dette?

Nej, hvis vi vil påstå at vi har lært noget af den tragiske sag fra Nørrebro hvor at den Italiensk turist Antonio Curra blev dræbt. Bogen om denne sag er en lang historie om et socialt system som forsøger at hjælpe og om en familie som hiver i den anden retning - begge parter i bedste mening efter deres sociale og kulturelle forudsætninger.

Det, der skal til, er et samarbejde.

Men har samfundet de værktøjer, som forældre af måske anden etnisk oprindelse kan føle tillid til? Måske ikke!

Hvis man forestillede sig at man kom til et fremmed land og ens børn måske får lov til at foretage sig lige lovligt på egen hånd fordi at man selv kæmper med at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, ville man så føle tillid til retssystemet i det pågældende land, hvis politiet dukkede op med ungerne og fortalte om et butikstyveri, hvorefter at de bekendtgjorde at ungerne som konsekvens nu skulle ned og spise is, samt spille playstation med nogle andre unger som har lavet det samme? Nej vel?

Som jeg forstår det og som man kan se på Youtube, så handler de besøg på politistationen unge utilpassede unge foretager sig i andre lande om at få noget fysisk afstraffelse i form af tæv og ydmygelser.

Vi kan naturligvis ikke slå børn i offentlig regi blot fordi at vi vil komme andre kulture i møde, men vi kan give dem en hjælpende hånd.
 • Vi kan gennemføre en retssag foran en "Peer Court", hvor at sagerne bliver gennemført i et fora af ligesindede. Se forslag: Ungdomsdomstolen
 • Vi kan indføre bløde konsekvenser med noget fysisk arbejde. Se forslag: RRN-program
 • Vi kan tilbyde ikke-voldelig fysisk afstraffelse på en civiliseret måde. Se forslag: Fysisk afstraffelse
Et eller andet sted, så kan vi ikke køre urene baglæns. Faktum er at verdenen er lille og folk bosætter sig i fremmede kulture.

Jeg så engang et ordsprog, som lød: "Den som ikke følger tiden, går i stå".

Lad os følge tiden. Lad os udvikle vores retssystem, så det tager højde for at vi lever i et nyt årtusinde. Længere straf er ikke standardløsningen på alt. Smartere og øjeblikkelige konsekvenser er.

søndag den 7. september 2008

Det er ikke godt nok

Politiet rykker ikke ud efter butikstyve, Politiken

Ja, samfundet mangler ressourcer og derfor tvinges politiet til at træffe disse uheldige valg.

Det er ikke godt nok!

Det er ikke et spørgsmål om straf og retfærdighed. Det er et spørgsmål om at hjælpe nogle unge mennesker der har begået et fejltrin.

Her ser vi ser bort fra de turister, som kommer hertil i sikker forvisning om at de kan finansiere deres ophold via tyverier og som derfor ikke burde dømmes til fængsel eller udvisning, men derimod indhegnet teltlejr nær strand og masser af frisk luft, når de går op og ned langs stranden og samler det affald op som måtte have fundet sin vej til de rekreative områder. Der vil være masser af mulighed for at kaste sig i bølgerne i pauserne. De kom til Danmark for at holde ferie og ferie skal de få (med lidt arbejdsterapi som de kan få gavn af når de vender hjem igen.)

Tilbage til de unge og deres fejltrin. Hvis alt der sker i sagen er at udfylde en blanket i butikken og så et bødeforlæg, så opdager man måske ikke dybere problemer som eget misbrug, sygdom (kleptomani) eller problemer i familien. Ofte er disse små lovovertrædelse utryk for en maskeret råb om hjælp.

Hvad kan man så gøre?

Jo, vi kan etablere et korps af såkaldte "kvarter vagter" efter engelsk mønster, hvor at man har et korps af Community Support Officers. Hvor at det engelske korps har mandat til at udstede bøder, hvilket netop har medført den kritik som den danske blanket ordning også har mht. til at årsagerne til lovovertrædelserne ikke bliver klarlagt, bør det danske korps kun være samfundets øjne og øre.

De skal:

 • Ved butikstyveri at hjælpe butikkerne med at udfylde blanketterne og sikre at tyvene ikke lyver om deres identitet.

 • Ved butikstyveri og hvor at der er tale om turister så tilkalde det rigtige politi, så disse kan idømmes ferielejr eller hvad forbrydelsen nu kan bære af straf.

 • Ved alle mindre lovovertrædelser og hvor at de mistænkte er borgere her i landet over 18 så udfylde girokort eller ordne papirarbejdet til en stævning i byretten alt efter om de erklærer sig skyldig eller ej.

 • Ved alle mindre lovovertrædelser og hvor at de mistænkte er borgere her i landet under 18, så ordne papirarbejdet, tilkalde værger og arrangere kontakt til de unge, som skal forestå forsvaret ved en "Peer court".

 • Efter aftale med kommune/forældre opsøge de adresser, hvor at forældrene skal have hjælp til at få børnene til at stå op og hjælpe børnene i skole til noget morgenmad.

 • Patruljere belastede områder og via digital kamera dokumentere lovovertrædelser. Kun hvor at der ikke kan forventes voldelig sammenstød må de decideret addressere lovovertrædere.

 • Stoppe uheld i trafikken og hjælpe skolepatruljer ved at registrere de bilister, som lader hånt om skolepatruljernes anvisninger.

 • Registrere efterladte cykler og slå dem op i forskellige registre, så de kan komme tilbage til ejermændene

 • Hjælpe grundejerforeninger eller grundejere med at finde stel-numre på efterladte biler, så ejeren kan pålægges at fjerne dem alternativt arrangere at de bliver fjernet.
 • Hvis et barn stikker af fra skolen eller bliver væk, så at søge efter denne i hjemmet eller i kvarteret, hvis forældrene ikke ringer ind og melder barnet syg.

Det ligger i ordet "Service" at de skal hjælpe lokalsamfundet og vejlede. De skal ikke anvende magt hvis en tyv eller en flok unge stikker af. I sådanne tilfælde skal de tage billeder af flugten og overlade det grove arbejde til politiet. Såfremt at de kender identiteten på lovovertræderne, så kan de besøge dennes hjem og aflevere en stævning til den mistænkte eller dennes forældre. De er ikke den dømmende magt. Denne pligt påhviler alene domstolene og i en tid, hvor at samfundet ikke har en "Peer Court" ordning for unge, socialkontoret.

Hvilket udstyr skal de have:

 1. En uniform, som blandt andet består af en stik-sikker vest. Da målet er at mødre til etniske grupper skal kunne bestride dette arbejde efter et dansk kursus, træning i administrative rutiner og konflikhåndtering, så skal uniformen give mulighed for at personen kan bære tørklæde.
 2. Digital kamera som skal bruges til dokumentation.
 3. Radio, så de kan tilkalde det rigtige politi
 4. Da de skal færdes i grupper af 3, så en bærbar med fingeraftrykscanner og en bærbar printer pr. gruppe, så de kan konstruere alle nødvendige blanketter på gerningsstedet.

De skal f.eks. ikke bære håndjern, da voldelige eller psykisk syge personer skal håndteres af det rigtige politi.

Hvem skal kunne blive "Kvarter vagt":

 • Alle som har blank straffeattest og er over 18 år.
 • Alle som kan bestå et kursus og en prøve.

Idag kan politiet ikke nå alle sager. I sidste uge blev det offentliggjort at 140.000 sager skulle skrottes i første omgang og over 2 millioner sager skulle ende samme sted i løbet af de næste 5 år. Endvidere kom det frem at mange aldrig kom til at afsone deres samfundstjenste.

Problemet er at mange unge mennesker, der kunne risikere at ende i en kriminel løbebane på den måde oplever at samfundet ikke vil griber ind overfor deres gerninger, hvorefter at de får den fejlagtige opfattelse at sådanne handlinger ikke har konsekvens.

At opruste med et statsautoriseret "vagtværn" istedet for som idag at overlade det til private virksomheder, hvilket ofte betyder at der bliver en social skævridning i hvem som har råd til at få håndhævet loven i deres lokalsamfund kunne være en løsning.

Hvad mener I?